Sistemes de Monitorització i Control
Si la seva organització disposa d'un servei d'atenció a client o contact center, i desitja conèixer el nivell de qualitat subministrat per tal d'implementar els canvis necessaris per millorar, podem subministrar les eines que vosté necessita:
 

  • Gravació de trucades i sessions.
  • Supervisió de converses
  • Estadístiques i de trucades
  • Gestió de qualitat multicanal